5ar5y 8kyhy b898e bnfbr zyybd 3k7k8 ke949 t3ib8 6d65b a7sh8 86tt7 2hfty e73d2 2zk83 h46dy 8esnn nih75 eyanb zy9i2 z9i97 af26k Σήμερα επισκέφθηκα το Κάστρο της Πάτρας και έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο και ένα ευχαριστώ για όλους τους υπεύθυνους εκεί. Δωρεάν είσοδος, καθαριότητα τέλεια και έξω και στις τουαλέτες και κάθε 50 μέτρα είχε κάδο αλλά πάνω από όλα η μέριμνα τους για όλους τους ανάπηρους. Συγχαρητήρια και πάλι. |

Σήμερα επισκέφθηκα το Κάστρο της Πάτρας και έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο και ένα ευχαριστώ για όλους τους υπεύθυνους εκεί. Δωρεάν είσοδος, καθαριότητα τέλεια και έξω και στις τουαλέτες και κάθε 50 μέτρα είχε κάδο αλλά πάνω από όλα η μέριμνα τους για όλους τους ανάπηρους. Συγχαρητήρια και πάλι.

2022.01.27 10:44 AthGreco Σήμερα επισκέφθηκα το Κάστρο της Πάτρας και έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο και ένα ευχαριστώ για όλους τους υπεύθυνους εκεί. Δωρεάν είσοδος, καθαριότητα τέλεια και έξω και στις τουαλέτες και κάθε 50 μέτρα είχε κάδο αλλά πάνω από όλα η μέριμνα τους για όλους τους ανάπηρους. Συγχαρητήρια και πάλι.

submitted by AthGreco to greece [link] [comments]


2022.01.27 10:44 HelenDBentley Instagram: Iran arrests 17 pranksters over social media videos

submitted by HelenDBentley to worldnews [link] [comments]


2022.01.27 10:44 BigGuap22 Ok which one of you did I see looming on US1?

Ok which one of you did I see looming on US1? submitted by BigGuap22 to heat [link] [comments]


2022.01.27 10:44 Single-Ad4964 How does this code work? What is the term for such functions?

Hello, I encountered a function that is used in Express as a middleware to catch the errors from asynchronous functions. However, I am not able to understand the syntax used in this, it accepts the (fn) as an argument i.e the function that'll be wrapped, but I am unsure about how (req,res,next) gets passed on to the fn function. How can catchAsync use arrow function twice in its declaration?

const catchAsync = (fn) => (req, res, next) => { Promise.resolve(fn(req, res, next)).catch((err) => next(err)); }; 
Any help is appreciated, thanks!
submitted by Single-Ad4964 to learnjavascript [link] [comments]


2022.01.27 10:44 daveclampart Sweet Victory [OC]

Sweet Victory [OC] submitted by daveclampart to comics [link] [comments]


2022.01.27 10:44 Milkywire Full-stack developer

Milkywire is a new digital platform for impact. We are working to bridge the gap between trusted grassroots organizations who are working to save our planet and individuals and companies who care about our world and want real change to protect and restore our planet.
We believe the solution lies in digital tools and infrastructure that make charity smarter, more efficient and engaging.
We are growing rapidly and are currently looking for a full stack developer to join our team. We are looking for a developer with a holistic and product oriented approach combined with an interest to work in a team in close collaboration with product and business people.
Areas of responsibility

Your profile Most important for us is not your formal background or your years of experience. What matters is who you are, what you can do, and what you like to do at Milkywire.
To thrive and be successful in this role, we would like to see the following:
Language skills Technical skills We work primarily in Javascript. It is a merit if you also have previous experience of working with:
What we can offer We offer a unique opportunity to join one of the fastest-growing tech scale-ups at an early stage. Together with our amazing team by your side, you will be making a positive impact for our planet every day. Besides this, you also get:
We are looking forward to your application! Follow this link to send your application - https://careers.milkywire.com/jobs/1156260-full-stack-developer
Please note that we will only accept applications from candidates within EU/ESS
submitted by Milkywire to jobpostings [link] [comments]


2022.01.27 10:44 SuccessfulGoat9948 For ppl in toxic relationships, don't u feel high doses of benzos make u actually more anxious and needy?

I'm scripted 20mg diazepam for a future taper but grandma just landed today and I snatched some clonazepam (my love) and nitrazepam. I took 1mg of clonazepam and around 20mg nitrazepam on top of my diazepam dose and it's my GF's birthday. Our relationship is quite toxic, she has mental episodes but blames all our failures on my poly drug addictions.
I asked her how to cook her fave pasta and if she eants smth to drink (she's at work) and she replied smth like "I don't know, do what u want". This triggers me hard as fuck, this morning I woke up and wanted to kiss her for just 2 mins but she was in too much of a rush despite having 1 hour left.
I barely feel the benzos I took, almost zero respiratory deppression, no classic benzo effects. Actually, quite the opposite. This makes me suffer and to look for her validation.
When I'm out of benzos and start withdrawing I couldn't give 2 fucks about whatever she says or if she has a shitty attitude. This attitude always comes on now am then and I can barely talk anything to her yet our relationship fails because I'm an addict and she purely can't understand addiction despite me explaining everything top to bottom last night while she was "listening", not looking at me and scrolling on tiktok and eventually saying "it's a choice, i don't get it".
Bottom line is, high doses of benzos make me needy as fuck and instead of getting the normal effects I'm filled with paradoxical effects like I took a bad stim or some shit.
Anyone had this happen?
submitted by SuccessfulGoat9948 to benzodiazepines [link] [comments]


2022.01.27 10:44 fiknani My own character,Me,digital simple,2022

submitted by fiknani to Art [link] [comments]


2022.01.27 10:44 sonmicnin The bearings on this pedal won't turn without force or using the wrench (MKS carbon 260)

submitted by sonmicnin to bikewrench [link] [comments]


2022.01.27 10:44 SpanishMeme Jaque Mate, veganos

Jaque Mate, veganos submitted by SpanishMeme to SpanishMeme [link] [comments]


2022.01.27 10:44 WolfmanKnows What truck drivers?!?

What truck drivers?!? submitted by WolfmanKnows to Anarcho_Capitalism [link] [comments]


2022.01.27 10:44 throwawaymyalias Indoor or outdoor? Domesticated or wild? Caged or free roam? Bleh! Sick of the politics! Let's just meet up over a bowl of pellets and then flop over for a nap.

Indoor or outdoor? Domesticated or wild? Caged or free roam? Bleh! Sick of the politics! Let's just meet up over a bowl of pellets and then flop over for a nap. submitted by throwawaymyalias to OnlyBuns [link] [comments]


2022.01.27 10:44 selenagomezhasananus Setting your iphone up to be a Google phone

Just wondering if anyone has any tips for the best way to set your iPhone (and iPad I guess) up to best utilize Google services. Any shortcuts that you use to integrate Google Assistant rather than Siri? Widgets that make it easier to use Google Maps seamlessly? Ways to block ads on Chrome? That type of thing? Just wondering about different ways to have Apple hardware and Google software mesh together as seamlessly as possible. Thank you.
submitted by selenagomezhasananus to iphone [link] [comments]


2022.01.27 10:44 death_or_die 「10年、誰にも言えなかった」 原発事故後に甲状腺がんに 10代で発症した6人、東電提訴

「10年、誰にも言えなかった」 原発事故後に甲状腺がんに 10代で発症した6人、東電提訴 submitted by death_or_die to newsokuexp [link] [comments]


2022.01.27 10:44 NobodyQuiteLikeMe LEGO Evolution

LEGO Evolution submitted by NobodyQuiteLikeMe to StarWars [link] [comments]


2022.01.27 10:44 DeepFriedFeelings4 Sapphire clinics?

Hi there first time posting. On mobile too so sorry if the format is wierd.
I just got my approval today for medicinal marijuana and oil from sapphire clinic. I was wondering if anyone could tell me what kind of strains they supply and if anyone had any suggestions for which to try? I've been prescribed an indica hybrid 19% which I think is the basic. It doesn't have a strain name or anything on there but i figured it was better to start from the bottom before I get specific on them with requests. I kind of don't even know where to start. Do I just shoot random strains at them and hope they have them? Or do they have a set list to choose from? Do I need to book a specialist appointment every time I want to switch strains? I forgot to ask her that one. I have no idea how this works, I'm used to getting my stuff on the street lol I did ask the dr but she was more "what do you want" rather than "this is what we have", even though she was super friendly and easy to talk to. Thanks for any advice.
submitted by DeepFriedFeelings4 to ukmedicalcannabis [link] [comments]


2022.01.27 10:44 Empty-Sector-5610 https://discord.gg/7WrhJGRA

submitted by Empty-Sector-5610 to jojofromcolombia [link] [comments]


2022.01.27 10:44 eliashausted1 looking for a dj tag

Hi there, i'm in need of a DJ tag for when I'm out playing. I can't find anything that can pronounce it correct and say it as I would like it to.
what i need:
a short vocal that says: Detsuah on the decks bitch. 125bpm
detsuah is pronounced: Detswah. just as google translate says it

thank you:)
submitted by eliashausted1 to NeedVocals [link] [comments]


2022.01.27 10:44 marcooyoperez Meike Krautscheid: Europe is waking up to blockchain technology

Meike Krautscheid: Europe is waking up to blockchain technology submitted by marcooyoperez to bitcoinsv [link] [comments]


2022.01.27 10:44 Sithling_66 Croquettes Time

Croquettes Time submitted by Sithling_66 to ItsukiClassroom [link] [comments]


2022.01.27 10:44 SunnyBunchy Zipper broke on winter coat. I don't want to buy a new one unless I absolutely have to. Is this a lost cause or can I save this?

Zipper broke on winter coat. I don't want to buy a new one unless I absolutely have to. Is this a lost cause or can I save this? submitted by SunnyBunchy to ZeroWaste [link] [comments]


2022.01.27 10:44 MedievalFootfare It gets Worse the More you Look at it

submitted by MedievalFootfare to Bumble [link] [comments]


2022.01.27 10:44 alwayslateneverearly Good places to watch/read about izzet phoneix

Hey everyone. I just got back into magic again after a few months off and wanted to play pioneer again. I just did my first league with izzet and went 2-3. I definitely made misplays that caused me to lose at least one match. I was wondering if anyone had any good recommendations on who to watch or where to read to better get the ins and outs of the deck
submitted by alwayslateneverearly to PioneerMTG [link] [comments]


2022.01.27 10:44 SpanishMeme No todo son Bat-complementos

No todo son Bat-complementos submitted by SpanishMeme to SpanishMeme [link] [comments]


2022.01.27 10:44 BigSoftGrizzly Mirror sucks, But at least I can shower comfortably with my new attachment

submitted by BigSoftGrizzly to tall [link] [comments]


http://mobilspb.ru